Technologia S.A.F.E.R. | Prof Sirek | MedCosmetic

Technologia S.A.F.E.R.

Najnowsze osiągnięcie światowej transplantologii włosów

System S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Reimplantation: wspomagana podciśnieniowo ekstrakcja i implantacja włosów) to opatentowana technologia bazująca na znanej już metodzie FUE (Follicular Unit Extraction – ekstrakcja pojedynczych mieszków włosowych) znacznie usprawniła proces transplantacji włosów.

Komfort i skuteczność

Zabieg transplantacji/implantacji prowadzony jest z wykorzystaniem urządzenia opracowanego przez francuską firmę Medicamat – niekwestionowanego światowego lidera w obszarze automatyzacji przeszczepu włosów. Urządzenie umożliwia przeszczep pojedynczych zespołów mieszkowych. Zaletą technologii jest maksymalne zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia cebulki włosa oraz cebulek sąsiadujących.

Urządzenie SAFER automatyzuje najistotniejsze funkcje zabiegu, pozwalając lekarzowi w pełni skoncentrować się na aspektach estetycznych przeszczepu włosów. Pacjent korzysta ze skróconego czasu procedury zabiegowej, gdy poddany jedynie lokalnemu znieczuleniu. Przeszczep włosów z wykorzystaniem S.A.F.E.R. jest najbardziej korzystną metodą dla pacjenta z powodu obniżenia ryzyka oraz inwazyjności. Charakteryzuje się o wiele krótszym w porównaniu z innymi metodami czasu rekonwalescencji, jak również nie pozostawia widocznych blizn. Zabiegi wykonane technologią S.A.F.E.R. nie wymagają hospitalizacji. W zależności od rodzaju fryzury ślady po zabiegu znikną od 7 do 21 dni.

S.A.F.E.R. uzyskał aprobatę FDA (w USA oferowany jest pod marką Neo- Graft) i obecnie wykorzystywany jest przez wiodące ośrodki. przeszczepów włosów na całym świecie.

Korzyści wynikające z zastosowania technologii S.A.F.E.R.

  • krótki czas rekonwalescencji,
  • brak blizn pozabiegowych na głowie
  • zminimalizowane ryzyko uszkodzenia pobranego mieszka włosowego
  • mała inwazyjność
  • szybki powrót do pracy/sportu w ciągu paru dni
  • trwałe rezultaty.